class banner


Latest captures:

088 at Stantsiya Losinoostrovskaya, Sep 15, 2015
094 at Stantsiya Karachev, Aug 1, 2015
080 at Dichnya, May 31, 2015

Older captures:

025 at Stantsiya Bataysk, May 24, 2008
088 at Stantsiya Andronovka, May 27, 2008
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img