class banner

avatarSDA discovered on Jul 11, 2011
Captured numbers: 622, 1223, 1445, 2115, 2226, 2374

Latest captures:

2115 at Stantsiya Odessa Zastava Pervaya, Nov 28, 2014
622 at Velykodolyns'ke, May 5, 2013
2115 at Dachne, Apr 8, 2013
1223 at Stantsiya Odesa Golovna, Mar 16, 2013

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img