class banner


Latest captures:

1770 at Stantsiya Kurlovo, Oct 1, 2017
1782 at Budogoshch', Sep 30, 2017
1779 at Budogoshch', Sep 23, 2017
1768 at Stantsiya Lyukshud'ya, Aug 22, 2017

Older captures:

1731 at Pitkyaranta, May 21, 2006
1782 at Stantsiya Ostolopovo, Mar 8, 2008
1809 at Oredezh, May 1, 2008
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img