class banner

avatarSkuratov Andrei discovered on Feb 5, 2012
Captured numbers: 0053, 0261, 0262, 0270, 0271, 0307, 0308, 0312, 0313

Latest captures:

0270 at Zamostoch'ye, Aug 5, 2017
0312 at Stantsyya Slutsk, May 8, 2017
0271 at Stantsyya Orsha-Tsentral'naya, Aug 12, 2016
0307 at Savelenki, Jan 6, 2016

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img