class banner

avatarMikhail Utkin discovered on Feb 15, 2012
Captured numbers: 1115, 1121, 1188, 1196, 1220, 1318, 1349, 1357, 1358, 1359, 1428, 1815, 1894, 1900, 1909, 1911, 1918, 1927, 1931, 1933, 1974, 1975, 2024, 2026

Latest captures:

1359 at Stantsiya Voroninskaya, Apr 27, 2016
1933 at Stantsiya Volodarskoye, Apr 25, 2016
1974 at Brlik, Nov 30, 2014
1815 at Astana Railway Station, May 8, 2011

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img