class banner

Y
Yuri Zhuck discovered on Jan 22, 2011
Captured numbers: 63, 81, 081, 91, 131, 135, 143, 145, 153, 157, 160, 189, 190, 202, 247, 252, 270, 276, 283, 310, 318, 321, 403

Latest captures:

189 at Stantsiya Krasnoyarsk, Jun 30, 2017
190 at Stantsiya Krasnoyarsk, Jun 29, 2017
202 at Nizhniy Novgorod, May 8, 2017
270 at Stantsiya Omsk-Passazhirskiy, Oct 8, 2016

Older captures:

160 at Stantsiya Smolensk, May 9, 2006
310 at Stantsiya Khabarovsk Vtoroy, Aug 11, 2007
91 at Aksay, Aug 9, 2008
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img