flag

Yel’nichnaya


Populated place, Sverdlovsk.

img