flag

Stantsiya Mramorskaya


Railroad station, Sverdlovsk.

img