flag

Shkëmbi i Kavajës


Cliff(s), Durrës.

avatar

img