flag

Ostanovochnyy Punkt Podrezkovo


Railroad stop, Moskovskaya.