flag

Stantsiya Novyy Petergof


Railroad station, Leningrad.

img