flag

Ostanovochnyy Punkt Leninskaya


Railroad stop, Moskovskaya.

img
img
img
img
img
img
img
img