flag

Skidel’


Populated place, Hrodzyenskaya Voblastsʼ.

img
img
img
img