flag

Polatsk


Seat of a second-order administrative division, Vitsyebskaya Voblastsʼ.

avatar

img
img
img