flag

Bahushowka


Populated place, Hrodzyenskaya Voblastsʼ.

img