flag

Novara Boschetto


Railroad station, Piedmont.

avatar

img
img