flag

Dahlem-Dorf U-bahn station


Metro station, Berlin.

avatar

img