EU07

Electric locomotive
model img
Series: EU07
Build: Pafawag, Cegielski 1965−1994 (483)
Top speed: 125 km/h
Gauge: 1435 mm
UIC axles: Bo'Bo'
Length: 15.91 m
Width: 3.04 m
Height: 4.34 m
Weight: 80 t
Electric systems: 3 kV DC
Power output: 2000 kW
Tractive effort: 280 kN
Source: de.wikipedia.org


Career
flag@private-pl 4EPrivate owners group1
flag@private-pl EU07Private owners group12
flagCTPL EU07Captrain Polska7
flagKMKOL EU07Masovian RailwaysKoleje Mazowieckie4
flagKolprem EU07Kolprem Sp. z o.o.2
flagLOTOS EU07LOTOS Kolej Sp. z o.o.1
flagMajkoltrans EU07Majkoltrans1
flagMajkoltrans EU07EMajkoltrans2
flagPCC Intermodal EU07PCC Intermodal3
flagPHU EU07PHU Lokomotiv1
flagPHU EU07EPHU Lokomotiv1
flagPKP EU07Polish State RailwaysPolskie Koleje Państwowe10
flagPKP Cargo EU07PKP Cargo35
flagPKP IC EU07PKP Intercity35
flagPolregio EU07Przewozy Regionalne1
flagTrackTec EU07Trac Tec S.A.3
flagWAM EU07WAM Kamieniec Ząbkowicki1
flagZPNT EU07Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M.1


Pictures
Report