EU07

Electric locomotive
model img
Series: EU07
Build: Pafawag, Cegielski 1965−1994 (483)
Top speed: 125 km/h
Gauge: 1435 mm
UIC axles: Bo'Bo'
Length: 15.91 m
Width: 3.04 m
Height: 4.34 m
Weight: 80 t
Electric systems: 3 kV DC
Power output: 2000 kW
Tractive effort: 280 kN
Source: de.wikipedia.org


Career
flag@private-pl 4EPrivate owners group1
flag@private-pl EU07Private owners group7
flagCTPL EU07Captrain Polska1
flagKM EU07Masovian RailwaysKoleje Mazowieckie 4
flagLOTOS EU07LOTOS Kolej Spółka1
flagMajkoltrans EU07Majkoltrans1
flagMajkoltrans EU07EMajkoltrans2
flagPCC Intermodal EU07PCC Intermodal1
flagPHU EU07PHU Lokomotiv1
flagPHU EU07EPHU Lokomotiv1
flagPKP EU07Polish State RailwaysPolskie Koleje Państwowe6
flagPKP Cargo EU07PKP Cargo28
flagPKP IC EU07PKP Intercity29
flagPR EU07Przewozy Regionalne1
flagTrackTec EU07Trac Tec S.A.3
flagWAM EU07WAM Kamieniec Ząbkowicki1
flagZPNT EU07Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M.1


Pictures
Report