PKP Lyd1

Diesel locomotive
model img
Build: Fablok, Zastal 1960−1972 (191)
Top speed: 40 km/h
Gauge: 750 mm
UIC axles: C
Length: 5.72 m
Width: 3.05 m
Height: 2.06 m
Weight: 18 t
Source: de.wikipedia.org


Career
flagPKP Lyd1Polish State RailwaysPolskie Koleje Państwowe1
flagSKPL Lyd1Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych1


Pictures
img
img
img
img

Changed Dec 13, 2023  Report