flag
Shin-Keisei / Shin-Keisei Electric RailwayEMUs
Shin-Keisei 8000Nippon Sharyo1978−1985 (9)1435
Shin-Keisei 8800Nippon Sharyo1993−1996 (3)1435
Shin-Keisei N800Nippon Sharyo20051435