flag
Tokyo Metro / 東京メトロEMUs
Tokyo Metro 01 seriesNippon Sharyo, Kawasaki, Kinki Sharyo, Tokyu Car1983 (38)1435
Tokyo Metro 02Nippon Sharyo, Kawasaki, Kinki Sharyo, Tokyu Car1988 (59)1435
Tokyo Metro 03Kinki Sharyo, Tokyu Car, Kawasaki, Nippon Sharyo1988 (42)1067
Tokyo Metro 05 seriesKinki Sharyo1067
Tokyo Metro 06 seriesKawasaki1993−1993 (1)1067
Tokyo Metro 07 seriesNippon Sharyo1067
Tokyo Metro 08 seriesNippon Sharyo1067
Tokyo Metro 1000 seriesNippon Sharyo20121435
Tokyo Metro 10000 seriesHitachi2006−2010 (36)1067
Tokyo Metro 13000Kinki Sharyo20161067
Tokyo Metro 15000Hitachi2010−2011 (7)1067
Tokyo Metro 16000 seriesKawasaki2010 (8)1067
Tokyo Metro 6000 seriesKawasaki, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo, Tokyu Car1968 (36)1067
Tokyo Metro 7000 seriesNippon Sharyo, Tokyu Car, Kawasaki, Kinki Sharyo1067
Tokyo Metro 8000 seriesKawasaki, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo, Tokyu Car1980−1994 (19)1067
Tokyo Metro 9000 seriesKawasaki, Nippon Sharyo, Tokyu Car1990−2009 (23)1067