flag
Nankai / Nankai Electric RailwayEMUs
Kintetsu 7000Kinki Sharyo19891435
Nankai 1000Tokyu Car1067
Nankai 10000Tokyu Car1985−19921067
Nankai 50000Tokyu Car19941067
Nankai 6000Tokyu Car1962−19691067
Nankai 6200Tokyu Car1974−19851067
Nankai 6300Tokyu Car1996−20091067