flag
OTY / Uzbek Railways / Oʻzbekiston temir yoʻllari

Founded in 1994. HQ in Tashkent.


Diesel locomotives
TEP70BSKTZ20061520
UzTE16M3Luhanskteplovoz / TashTRZ1520


Electric locomotives
OTY 0010CSR1520
OTY 0308CSR1520


High-speed EMUs
AfrosiyobBombardier, Talgo2011−2017 (4)1520