flag
JR Shikoku / Shikoku Railway CompanyEMUs
JNR 121Hitachi, Kawasaki, Kinki Sharyo, Tokyu Car1067
JR Shikoku 8000 seriesHitachi, Nippon Sharyo1992−1998 (12)1067


DMUs
1200Niigata Transys1067
JR Shikoku 2000 FHI1067
KiHa 185Nippon Sharyo, Niigata Transys, FHI1067
KiHa 40-2000JNR1977−1982 (148)1067