class banner

avatarAndrew Zolotukhin discovered on May 25, 2011
Captured numbers: 001, 003, 004, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 034, 035, 3001

Latest captures:

032 at Bahliy, Jan 29
018 at Nizhnedneprovsk, Nov 1, 2015
023 at Nizhnedneprovsk, Oct 25, 2015

Older captures:

032 at Stantsiya Piatykhatki, Jun 22, 2008
001 at Mariupol, Sep 14, 2008
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img