class banner


Latest captures:

2332 at Sukhyy Lyman, May 7, 2017
2391 at Sukhyy Lyman, Feb 26, 2017
2398 at Dachne, Dec 4, 2016
2398 at Stantsiya Odessa Zapadnaya, Nov 27, 2016

Older captures:

2364 at Stantsiya Pomichna, May 24, 2009
2363 at Stantsiya Imeni Tarasa Shevchenko, Jun 6, 2009
2364 at Rayhorod, Jun 29, 2009
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img