class banner

avatarAlexey Zadonskiy discovered on Nov 6, 2011
Captured numbers: 005, 011, 019, 020, 021, 025, 030, 035, 040

Latest captures:

005 at Matrosovo, Jan 29
020 at Stantsiya Ruch'i, Apr 9, 2016
021 at Stantsiya Ryabovo, Apr 23, 2015

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img