avatar

Steven Oskam


Member, Netherlandsddz7504 steven7504_


img
img
img
img
img
img
img
img
img

Awards (18)

uploader award img

liked award img


Collection (112)
flagNetherlands
AN 10450, AN 10300, AN Lint, AN 10400, BAM 09-32/4S, Breng GTW 2/8, DBSNL 1600, DBSNL 6400, EETC 1200, ERS E189, Eurailscout BRT, Eurailscout UFM 120, GVB 13G, GVB M5, HKOP Plan P, HSL BV 1800, IRP G2000, JFT 600, KombiRail 186, LBL G1206, LBL 186, LBL 9900, LBL 189, LBL V100, LTENL 193, LTENL ES64F4, LTENL 186, NedTrain 700, NS ICMm-4, NS DM 90, NS SLT-4, NS 2200 EMU, NS VIRMm-IV, NS SLT-6, NS 1700, NS VIRM-IV, NS VIRMm-VI, NS SGMm-3, NS SNG-IV, NS 2000 EMU, NS ICMm-3, NS SGMm-2, NS ICRm, NS VIRM-VI, NS Kameel, NS 2500 EMU, NS DDZ, NS Plan V, NS 186, NS DD-AR, NSM Plan U, NSM 1300, NSM Plan V, Railexperts 1200, Railexperts 9900, Railpromo 1200
Cameras
NIKON D3200, COOLPIX S9500
avatar
upload2 days
upload img


2840 Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal @ N457 bridge.
avatar
pic comment2 days


The EMU on the back of the picture turned out to be the 7504, my personal favorite.
avatar
upload2 days
upload img


45795 Linz - Maasvlakte West @ N457 bridge, detoured train.
avatar
upload2 days
upload img


41717 Maasvlakte West - Rheinhausen @ Eigenblok.
avatar
upload2 days
upload img


41488 Chengdu - Kijfhoek Noord @ N457 bridge.
avatar
upload2 days
upload img


638 Leeuwarden - Rotterdam Centraal @ N457 bridge.
avatar
uploadApr 15
upload img


2044 Utrecht Centraal - Den Haag Centraal @ station Oost.
avatar
uploadApr 15
upload img


82102 Amersfoort - Leidschendam @ Poppelendam.
avatar
uploadApr 15
upload img


Empty IC train towards Den Haag CS @ A20 bridge.
avatar
uploadApr 14
upload img


Empty IC train towards Watergraafsmeer @ Poppelendam.
avatar
uploadApr 12
upload img


With 1618, 47702 Kolín / Trnava - Zeebrugge @ Spoorweglaan.
avatar
uploadApr 8
upload img


51403 Blerick - Maasvlakte West @ railway station.
avatar
uploadApr 5
upload img


With 7544, 2064 Utrecht C - Den Haag C @ Negen Viertel.
avatar
uploadApr 5
upload img


With 4092, 564 Groningen - Rotterdam Centraal @ Negen Viertel.
avatar
discover uploadApr 1
upload img


41785 Pirna Gbf - Kijfhoek Noord @ N457 bridge.