flag

Stantsiya Chemolgan


Railroad station, Almaty.