avatar

Alexandr Zaleskiy
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Awards (9)

uploader award img

liked award img

picture award img


Collection (111)
flagKazakhstan
@private-kz TGM4A, @private-kz TGM6D, @private-kz TEM2, @private-kz CKD9C, @private-kz TGM23B, @private-kz TGM4, @private-kz IIKP2A, @private-kz DR1B, @private-kz TGM6A, @private-kz TU2, AET KT4DtM, AET RVZ-6M2, AM Hyundai Rotem, KTZ VL80S, KTZ CKD6E, KTZ TE33A, KTZ KZ4AC, KTZ 3TE10M, KTZ L, KTZ 2TE10M, KTZ TEM18, KTZ TU7A, KTZ 2TE10L, KTZ 2TE10UT, KTZ TGM6D, KTZ TGM23B, KTZ TEM2, KTZ TEM2U, KTZ 2TE10U, KTZ ADE-1, KTZ ChME3T, KTZ TE33AS, KTZ KZ4AT, KTZ VL80T, KTZ VL40M, KTZ KZ8A, KTZ TEM2UM, KTZ TGM4, KTZ PSS-1K, KTZ TEP33A, KTZ EP3D, KTZ ER9M, KTZ ED9MK, KTZ ED9E, KTZ TGM4A
flagKyrgyzstan
KTJ 2TE10V, KTJ TEM2
flagRussia
@private-ru TU8
Cameras
Canon EOS 6D, Canon EOS 40D, SM-A505FN
avatar
uploadJun 19
upload img


train No. 6551 Shakhunya - Nizhny Novgorod
avatar
uploadJun 18
upload img


train No. 6904 Arzamas - Nizhny Novgorod
avatar
uploadJun 17
upload img


train "Tavria" No. 552 Simferopol - Nizhny
avatar
uploadJun 16
upload img


train No. 55 Ekaterinburg - Moscow
avatar
uploadJun 13
upload img


train No. 512 Novorossiysk - Vorkuta
Peshelansky Gypsum Plant LLC
Narrow gauge railway of the Peshelan gypsum plant
avatar
uploadJun 10
upload img


train No. 241 Kirov - Anapa
avatar
uploadJun 9
upload img


avatar
uploadJun 8
upload img


train No. 47 St. Petersburg - Samara
avatar
uploadJun 6
upload img


avatar
uploadJun 5
upload img


train No. 6040 Myza - Mokhovye Gory
avatar
uploadJun 4
upload img


train No. 6711 Mokhovyye Gory — Myza
avatar
uploadJun 3
upload img


train No. 6712 Arzamas - Nizhny Novgorod
avatar
uploadJun 2
upload img


train No. 6729 Nizhny Novgorod - Kazan