flag

Stantsiya Bayserke


Railroad station, Almaty.