flag
KŽC / KŽC Doprava

Founded in 2006.


Diesel locomotives
740 / T 448.0ČKD1973−1989 (459)1435
ČD 749 / T 478.2ČKD1992−1996 (60)1435
ČKD 721ČKD1962−1972 (290)1435


Railcars
M 131.1ČKD Tatra, Vagonka Studenka1948−1956 (549)1435
M 262Vagonka Studenka, Královopolská, ČKD1949−19601435
ČD 810Vagonka Studenka1973−1982 (678)1435