class banner


Latest captures:

460 at Vokzal Izhevsk, Apr 12
595 at Pugachevo, Feb 12
428 at Raz"yezd Ludzya, Jan 4

Older captures:

385 at Stantsiya Ilovays'k, Aug 24, 2008
503 at Vokzal Izhevsk, Jan 5, 2009
425 at Rostov-Glavnyy, Jul 21, 2009
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img