class banner


Latest captures:

918 at Stantsiya Omsk-Passazhirskiy, May 2
056 at Stantsiya Druzhinino, Apr 27
917 at Stantsiya Omsk-Passazhirskiy, Mar 24
636 at Stantsiya Omsk-Vostochnyy, Mar 17

Older captures:

333 at Sonkovo, May 2, 2009
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img