class banner


Latest captures:

526 at Stantsiya Tyumen', Apr 30
906 at Stantsiya Omsk-Passazhirskiy, Apr 6
355 at Stotis Kybartai, Aug 1, 2018
976 at Stantsiya Perm' Vtoraya, Jun 22, 2018

Older captures:

333 at Sonkovo, May 2, 2009
492 at Yekaterinburg, May 7, 2011
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img