class banner


Latest captures:

1026 at Nizhniy Novgorod, Oct 29
0250 at Pirogovo, Sep 15
0171 at Voronezh, Aug 5

Older captures:

0176 at Stantsiya Orsk-Novyy Gorod, Apr 29, 2008
0093 at Stantsiya Temernik, Apr 25, 2009
0043 at Chaltyr, Jun 6, 2009
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img