class banner


Latest captures:

0134 at Stantsiya Linda, Oct 8
0242 at Nizhniy Novgorod, Aug 8, 2018
0058 at Tolokontsevo, Jul 27, 2018
1026 at Nizhniy Novgorod, Oct 29, 2017

Older captures:

0176 at Stantsiya Orsk-Novyy Gorod, Apr 29, 2008
0093 at Stantsiya Temernik, Apr 25, 2009
0043 at Chaltyr, Jun 6, 2009
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img