class banner


Latest captures:

0187 at Linda, Sep 10, 2023
1025 at Komarovo, Sep 9, 2023
0155 at Stantsiya Pochinki, Jan 21, 2023
0198 at Tolokontsevo, Nov 13, 2022

Older captures:

0176 at Stantsiya Orsk-Novyy Gorod, Apr 29, 2008
0093 at Stantsiya Temernik, Apr 25, 2009
0043 at Chaltyr, Jun 6, 2009
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img