flag

Nizhniy Novgorod


Seat of a first-order administrative division, Nizjnij Novgorod.